Tag Archives: ค่าแรงขั้นต่ำ

เตรียมปรับ ค่าแรงขั้นต่ำ 2565 ฝันที่เป็นจริง หรือ แค่ฝันไป

ค่าแรงขั้นต่ำ

ค่าแรงขั้นต่ำ จากกรณีที่ทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้มีการยื่นข้อเสนอให้แก่รัฐบาลประกาศปรับค่าจ้าง ค่าแรงขั้นต่ำ เป็น 492 บาทให้เท่ากันทั้งประเทศ ควบคู่ไปกับการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินไป และการสร้างหลักประกันเป็นธรรมแก่คนทำงาน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ  ทำให้กระทรวงแรงงาน ได้พิจารณาเตรียมปรับ ค่าแรงขั้นต่ำ 2565 ซึ่งได้ยืนยันว่า จะมีการปรับขึ้นอย่างแน่นอน หวังว่าช่วยลดภาระของประชาชน แต่ตัวเลขจะเป็น 492 บาท ตามที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเสนอหรือไม่ ยังตอบไม่ได้ แต่จะเร่งให้เร็วที่สุด ส่วนเรื่องการปรับอัตราจ้างขั้นต่ำให้เท่ากันทั้งประเทศ ทางการกระทรวงแรงงาน จะพยายามไปหาแนวทางให้ แล้วจะมีการสั่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการเรื่องโครงสร้างค่าจ้าง และจะได้เลิกถกเถียงเรื่องอัตราจ้างขั้นต่ำ ซึ่งอัตราจ้างงขั้นต่ำเป็นค่าจ้างแรกเข้า จากนั้นจะปรับขึ้นโดยอัตโนมัติทุกปี สำหรับการเบิกจ่ายเงินลาคลอดบุตรที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเพิ่มขึ้นจาก 90 วัน เป็น 98 วันนั้น โดยเบื้องต้นได้ลงนามในการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมแล้ว และส่งให้ ครม. พิจารณาและจะเสนอต่อรัฐสภาเพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไป โดยสาระ คือ สำนักงานประกันสังคมจ่าย 4 วัน นายจ้างจะจ่าย 4 วัน […]